Hopp til innhold

TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

På’n igjen!

Faktasjekk

Det er viktig at du «holder tungen rett i munnen» når du snakker om MIS, for her er det mange detaljer og kategorier å holde styr på. Prøv å reflektere rundt hvorfor vi kategoriserer som vi gjør, da blir det lettere for deg å plassere ulike informasjonskilder, undersøkelser og datatyper i rett kategori.

Repetisjonsspørsmål

 1. Hva er MIS en forkortelse for?
 2. Hvordan kan vi definere MIS?
 3. Hva bruker vi et MIS til?
 4. Hva er grunnene til at MIS blir mer og mer viktig for bedrifter i vår del av verden?
 5. Forklar de enkelte delene som hører inn under den eksterne delen av MIS.
 6. Forklar de enkelte delene som hører inn under den interne delen av MIS.
 7. Hva er markedsføringsledelse?
 8. Hva er markedsundersøkelser?
 9. Nevn noen av de vanligste årsakene til at bedrifter gjennomfører markedsundersøkelser.
 10. Hvilke trinn inngår i markedsundersøkelsesprosessen?
 11. Forklar forskjellen mellom primærdata og sekundærdata.
 12. Hva er henholdsvis en skrivebordsundersøkelse og en feltundersøkelse?
 13. Forklar forskjellen mellom kvalitative og kvantitative data.
 14. Hva kan være problematisk med observasjonsmetoden?
 15. Gi et eksempel på bruk av eksperimentmetoden som markedsundersøkelse.
 16. Hvilke forskjellige typer intervjuer har vi?
 17. Hva må vi passe på når vi utformer intervjuspørsmål som skal gi oss a) kvalitative, b) kvantitative data?
 18. Hvilke to typer personlige intervjuer har vi?
 19. Hva er utfordringene med et dybdeintervju?

Læringsressurser

Markedsinformasjonssystemet (MIS)

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs