TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Klassens wiki

En god eksamensforberedelse

Dersom klassen skriver gode wiki-innlegg til hvert kapittel i faget, kan wikien bli et viktig verktøy til eksamen. Husk at en wiki er et leksikon, derfor må dere holde en saklig og forklarende stil.

Tema: markedsinformasjonssystemet

Klassen deles inn i grupper som skriver om de forskjellige emnene fra kapitlet:

Gruppe 1

 • Markedsinformasjonssystemet, MIS
 • Den eksterne delen av MIS

Gruppe 2

 • Den interne delen av MIS
 • Markedsføringsledelse

Gruppe 3

 • Markedsundersøkelser
 • Innhenting av primærdata og sekundærdata
 • Kvalitative og kvantitative metoder

Gruppe 4

 • Observasjonsmetoden
 • Eksperimentmetoden

Gruppe 5

 • Intervjumetoden
 • Forskjellige typer intervjuer

Læringsressurser

Markedsinformasjonssystemet (MIS)

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs