Hopp til innhold

TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Kjør kamera!

Piktogram for filmoppgave

Velg program selv

Bruk valgfritt program for å lage film denne gangen: Photostory, Moviemaker, Prezi, GoAnimate eller et annet program dersom du foretrekker det. Bruk gjerne musikk, stemme og skrift for å forklare det dere synes bør komme frem av poenger. Presenter filmen deres for klassen.

Markedsinformasjonssystemet til en dagligvarebutikk

Nå skal du få lov til å tenke gjennom hvordan et MIS kan se ut for en bedrift i dagligvarebransjen, for eksempel Joker, CoopPrix eller Meny – eller en annen butikk som du kjenner til. Bla deg tilbake i kapittelet og repeter hva som hører med til MIS-et til en organisasjon. Prøv å finne eksempler på alle delene av MIS-et for dagligvarebutikken dere har valgt.

Be klassen om tilbakemelding: De skal peke på én ting ved filmen som var spesielt bra, samt én ting som dere kan gjøre bedre.

Læringsressurser

Markedsinformasjonssystemet (MIS)

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs