Hopp til innhold

TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Stå på stand!

Piktogram for plakatoppgave

Rollespill

Dersom du virkelig skal forstå hvordan det er å skaffe markedsinformasjon, må du være med på det selv! I denne oppgaven skal klassen jobbe i grupper, og hver gruppe presenterer en undersøkelsesmetode i form av et rollespill. Her kan alle ha det moro og skape gøyale situasjoner, for dette er jo bare trening!

En presentasjon av ulike undersøkelsesmetoder

Del klassen i seks grupper. Hver gruppe tar for seg én av metodene som brukes i markedsundersøkelser. Oppdraget er å lage et rollespill der dere demonstrerer metoden. Spørsmålene undersøkelsen deres skal gi svar på, velger dere selv. Velg mellom disse metodene:

  • observasjonsmetoden (åpen observasjon)
  • eksperimentmetoden
  • fokusgruppeintervju (dybdeintervju i gruppe, flere temaer berøres)
  • dybdeintervju (av én person, vær innom flere temaer)
  • telefonintervju (forbered et intervju og ring én i klassen mens de andre hører på)
  • personlig intervju (én til én, muntlig etter et spørreskjema. Alternativt kan dere også sende skjemaet til alle i klassen på Facebook og be dem svare.)

For at alle i gruppen skal ha noe å gjøre, kan én person introdusere metoden, mens en annen oppsummerer og kommenterer resultatene.

Lykke til, og husk: Det er mye bedre å dumme seg ut blant kjente på skolen enn i den første jobben deres!

Læringsressurser

Markedsinformasjonssystemet (MIS)

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs