Hopp til innhold

TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Nyhetsdrypp

Logo for medieoppgave.

Nettaviser som informasjonskilde

For bedre å forstå hvordan bedrifter holder seg orientert gjennom media, kan du lese artiklene nedenfor og selv prøve å trekke ut den sentrale informasjonen.

Følg med på utviklingen i markedet

  1. Les artikkelen Dropper luksus i 2012. Gjør kort rede for hvordan intervjupersonene beskriver dagens økonomiske situasjon og forbruksmønstre. Hvilke konsekvenser tror du den endrede forbrukeratferden har for produsenter av ulike typer varer? Nevn eksempler.
  2. Gjør et nettsøk på 'test julebrus' og velg en artikkel som presenterer et typisk eksempel på en markedsundersøkelse. Hvilken metode har testerne brukt? Hva kan produsentene bruke informasjonen fra undersøkelsen til? Hvordan kan resultatene tolkes?

Læringsressurser

Markedsinformasjonssystemet (MIS)

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs