Hopp til innhold

SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Eksperimentmetoden

Av og til må vi eksperimentere for å få informasjonen vi er ute etter. Eksperimentmetoden kan gi oss klare og ærlige svar, men den krever en god del tilrettelegging og er relativt kostbar.

Gal forsker. Foto.

På jakt etter årsakssammenhenger

Et eksperiment er en arrangert situasjon der undersøkeren tester en årsakssammenheng mellom to forhold. Disse forholdene kalles på forskerspråket for variabler, og vi kan derfor si at vi i et eksperiment ser på hvordan én variabel virker inn på en annen.

Vi kan for eksempel undersøke om en økning i pris fører til større omsetning (ja, det hender faktisk!). Eller vi kan teste om mer sukker i brusen er det som skal til for at kundene skal kjøpe vår brus i stedet for konkurrentens. Du kjenner sikkert blindtestene til Coca-Cola? Her eksperimenterer de med forskjellige Cola-produkter fra ulike produsenter og finner ut hva kundene foretrekker.

Også andre drikkevarer testes på lignende vis. Her ser du en (reklame)omtale av energidrikken Shark, som her sammenlignes med konkurrenten Red Bull. Hvor troverdig testresultatene er, kan nok diskuteres, særlig når vi ser hvem som er avsenderen. Men videoklippet illustrerer i hvert fall resultatene av et eksperiment.

Bilde av en kræsj-test.
Noen eksperimenter er nok viktigere enn andre!

En kontrollert situasjon

Man gjør vanligvis eksperimenter i et slags laboratorium, slik at man har full kontroll over situasjonen. De som står for testingen, kan invitere utvalgte personer fra den aktuelle målgruppen, og all testing blir utført i svært kontrollerte former. Ulempen med denne fremgangsmåten er at testpersonene mest sannsynlig opplever situasjonen som unaturlig. Dette kan føre til at de ikke reagerer slik de ellers ville ha gjort, noe som forringer verdien av resultatene fra eksperimentet.

Læringsressurser

Markedsinformasjonssystemet (MIS)

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs