Hopp til innhold

SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Observasjonsmetoden

Observasjon er en metode som blir brukt når vi som markedsførere trenger mer innsikt i et markedsføringsproblem. Kanskje beslutter vi å bruke tid på å observere før vi i det hele tatt vet hva vi trenger av markedsinformasjon i neste steg. Slik kan observasjon være en undersøkelse før undersøkelsen.

Nærbilde av ert øye. Foto

Søkelys på atferd

Det ligger i ordet hva observasjonsmetoden går ut på: Vi observerer atferd hos forbrukerne. For eksempel kan vi ønske å vite hva forbrukerne kjøper, hvor, når og hvor ofte de kjøper, hvor mye penger de bruker på et kjøp, hvilke kriterier de har for kjøp, og så videre.

Åpen og skjult observasjon

Vi skiller mellom åpen og skjult observasjon, avhengig av om deltakerne i undersøkelsen vet at de blir observert eller ikke. Det beste for undersøkelsens del er vanligvis at deltakerne ikke vet at de blir observert, for da er dataene som oftest mer pålitelige. Samtidig kan det representere et etisk dilemma at mennesker ikke vet at de er observert, og at deres atferd blir registrert og dratt nytte av.

Bilde av godteri.
Hvilke bedrifter kan ha størst interesse av å studere nordmenns fredagshandel?

Dersom deltakerne er klar over at de blir observert, risikerer man at de endrer atferd, og da har undersøkelsen liten verdi. For eksempel er det mange av oss som før helgen kjøper inn brus, potetgull og godteri som vi har tenkt å kose oss med. Dersom vi vet at vi blir observert, ville vi kanskje moderert oss for å fremstå som sunnere enn det vi er. Hva tror du?

Filmklippet nedenfor har tittelen «Feromonernes magt». Feromoner er duftstoffer som også fungerer som signalstoffer. Kjønnsferomoner kan sørge for at vi finner en person tiltrekkende. Men kan virkningen virkelig være så sterk som filmen viser? Sant eller ikke: Filmen gir oss i hvert fall et eksempel på skjult observasjon (eller skjult kamera …).

Fordeler og ulemper ved metoden

Fordelen med observasjonsmetoden er at den gir oss veldig pålitelig informasjon. Vi kan stole på at det vi observerer, faktisk skjer, og vi kan tolke ting i øyeblikket. Men observasjon er en kostbar metode fordi det trengs noen som observerer og tolker. I tillegg kan informasjonen vi får, være mindre pålitelig dersom observasjonsobjektene vet at de blir observert. Observasjonsmetoden er også tidkrevende, og det er ikke alltid en organisasjon har så mye tid å avse eller kan ta seg råd til å bruke den.

Læringsressurser

Markedsinformasjonssystemet (MIS)

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs