Hopp til innhold

 1. Home
 2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
 3. Situasjonsanalyse og markedsinformasjonChevronRight
 4. Markedsinformasjonssystemet (MIS)ChevronRight
 5. MarkedsundersøkelserChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Markedsundersøkelser

En markedsundersøkelse er et verktøy bedrifter kan bruke for å finne svar på et definert markedsføringsproblem de står overfor, for eksempel når de trenger et bedre grunnlag for å fastsette mål, eller når de vil måle effekten av gjennomførte markedskampanjer.

Ung mann med nettbrett og tre forskjellige smilefjes. Foto.
Markedsundersøkelsen er en systematisk prosess der man samler inn data, analyserer dem og rapporterer funn som kan gi konkrete svar.

Ulike typer markedsundersøkelser

Markedsundersøkelser kan ta for seg ulike eksterne forhold som bedriften ønsker seg mer informasjon om:

 • markedskarakteristika
  (konkurrenter, kunder, verdi på markedet og så videre)
 • markedspotensial
 • markedsandel
 • salg
 • trender
 • konkurranseforhold
 • prissetting
 • testing av eksisterende produkter
 • grad av tilfredshet blant kunder

Videoklippet under viser en litt spesiell spørreundersøkelse på gaten. Ingen skal påstå at arbeidet «i felten» er enkelt!

Et kostnadskrevende tiltak

Bruken av markedsundersøkelser varierer blant bedrifter, alt avhengig av hvilken bransje de er i, hvilke produkter de selger, og hva slags intern kultur det er for markedsundersøkelser. Store forbrukerorienterte bedrifter vil ofte ha tre til fire markedsundersøkelser hvert år, mens mindre bedrifter gjerne må nøye seg med færre – for markedsundersøkelser koster mye penger.

Markedsundersøkelsesprosessen

Hensikten med markedsundersøkelser er først og fremst å hjelpe bedriften til å treffe så gode beslutninger at den forbedrer profitten sin. Derfor er det viktig å definere tydelig hva undersøkelsen skal gi svar på. Videre må man arbeide systematisk og følge de fem trinnene i markedsundersøkelsesprosessen:

 1. Først definerer man problemet man vil løse, og svarene undersøkelsen skal gi.
 2. Deretter utvikler man en undersøkelsesplan. Den må
  blant annet si noe om hvilke datakilder og undersøkelses-metoder man skal bruke, hvordan deltakere skal velges ut, og hvordan de skal kontaktes.
 3. Neste steg er å innhente markedsinformasjonen ifølge planen.
 4. Markedsinformasjonen må så analyseres.
 5. Til slutt presenteres resultatene.
Bilde av en plante med dollarsedler.
Markedsundersøkelser er et ledd i arbeidet med få bedriften til å «blomstre», det vil si å øke dens profitt.

Læringsressurser

Markedsinformasjonssystemet (MIS)

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs