Hopp til innhold

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Situasjonsanalyse og markedsinformasjonChevronRight
  4. Markedsinformasjonssystemet (MIS)ChevronRight
  5. Metoder for innhenting av dataChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Metoder for innhenting av data

Hvilken metode skal en virksomhet velge for å hente inn informasjon? Det kommer blant annet an på hva slags data virksomheten har behov for. Det avhenger også av kostnadsrammer, tidsrammer og hvor mye informasjon som allerede finnes tilgjengelig.

Stor hånd med forstørrelsesglass over liten mann med snakkeboble. Illustrasjon.

Denne tabellen gir en oversikt over fordeler og ulemper ved ulike metoder for innhenting av data.

MetodeFordelerUlemper
observasjonekte, grundig informasjon

høye kostnader, tidkrevende,

åpen observasjon kan gi upålitelig informasjon

eksperimentkontrollerte omgivelserdeltakerne tilpasser sin adferd til det de tror er forventet av dem
dybdeintervjunyansert informasjon med høy kvalitetdyrt og tidkrevende
fokusgruppeintervjugod informasjondyrt og tidkrevende
personlig intervjuman ser kroppspråk og reaksjoner, misforståelser kan oppklareskunden kan være utålmodig og derfor gi mindre pålitelige svar, kunden kan være uvillig til å la seg intervjue
postalt intervjuraskt, billig, lett å systematisere svarlav svarprosent
medieintervjuraskt, billig, svarene systematiseres automatisk, lett å nå respondenterlav svarprosent, man vet ikke hvem som faktisk svarer

Læringsressurser

Markedsinformasjonssystemet (MIS)

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs