Hopp til innhold

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Situasjonsanalyse og markedsinformasjonChevronRight
  4. SituasjonsanalysenChevronRight
  5. Satt på spissenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Satt på spissen

Logo for diskusjonsoppgave

Debatt!

For å kunne sette ord på de ulike sidene ved en situasjonsanalyse må du trene på å snakke om dem! En situasjonsanalyse er ikke så aktuell å diskutere i seg selv, siden den er en metode man kan forstå en bedrift i et marked på. Men den vil være et nyttig utgangspunkt for å diskutere levende bedrifter i klassen. Ta utgangspunkt i de bedriftene og bransjene som er nevnt under, og diskuter problemstillingene.

Situasjonen for NAV og i treningsbransjen

  1. NAV er en stor, statlig bedrift. Tror du en bedrift som NAV trenger å gjøre situasjonsanalyse? I så fall hvorfor? Hva tror dere er noen av de interne og eksterne arbeidsbetingelsene i NAV?
  2. Ta for dere treningsbransjen. Dere kjenner kanskje noen av de største konkurrentene, som SATSElixia, Fresh Fitness, Friskis & Svettis og lignende? I senere tid har også den rimelige kjeden EVO etablert seg på markedet. Diskuter hva som skal til for å være en sterk konkurent i dette markedet. Hva slags produkter må til for å lykkes, og hva slags kompetanse trenger de ansatte? Gå gjennom alle faktorene i en situasjonsanalyse og diskuter hva som er forutsetningene for en sterk bedrift i denne bransjen. Det er lov å bruke egen erfaring også, kanskje trener du på et slikt senter og har meninger om hva som er bra og dårlig? Velg dere et treningssenter nær skolen dere går på, og gjør en rask SWOT-analyse av det.

Læringsressurser

Situasjonsanalysen

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs