Hopp til innhold

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Situasjonsanalyse og markedsinformasjonChevronRight
  4. SituasjonsanalysenChevronRight
  5. De interne arbeidsbetingelseneChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

De interne arbeidsbetingelsene

Dyktige medarbeidere og ledere, den såkalte humankapitalen, er avgjørende for at en bedrift skal lykkes. Humankapitalen regnes til interne arbeidsbetingelser. Disse betingelsene eller faktorene kan bedriften påvirke og forandre om den vil, ved for eksempel å tilby ansatte kurs og etterutdanning.

Illustrativt bilde av leder som drar et hus sombir løftet opp av mange ansatte.
Bilde av Toro-poser i butikkhyller.
Tilgjengelighet og godt synlig plassering i butikken er helt nødvendig for at et produkt skal selge godt! Produsenter som vil ha den beste hylleplassen, må ofte betale store summer til matvare-kjedene for denne fordelen.

Styrker og svakheter

Til de interne arbeidsbetingelsene hører

  • humankapitalen: personalet og ledelsen – altså de menneskene som jobber i bedriften
  • økonomien i bedriften
  • markedsføringsverktøyene bedriften har til rådighet, også kalt konkurransemidlene: pris, påvirkning, produkt og plass

I SWOT-analysen vurderer vi de interne arbeidsbetingelsene enten som styrker eller som svakheter (SW: strengths and weaknesses).

Læringsressurser

Situasjonsanalysen

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs