Hopp til innhold

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Situasjonsanalyse og markedsinformasjonChevronRight
  4. SituasjonsanalysenChevronRight
  5. Politiske og juridiske arbeidsbetingelserChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Politiske og juridiske arbeidsbetingelser

Lovverk og styresett i et land kan ha mye å si for en bedrifts suksess. Politiske beslutninger danner grunnlaget for lover og regler, og disse kan påvirke bedrifters konkurranseevne både positivt og negativt. Men bedriftene må uansett forholde seg til de lover og regler som gjelder til enhver tid.

Stortinget. Foto.

Statlig påvirkning

Med politiske og juridiske arbeidsbetingelser mener vi lover og regler som påvirker en bedrift. Disse arbeidsbetingelsene skapes og endres gjennom regjeringens budsjetter, gjennom subsidier og skattenivå, gjennom avgifter som innføres eller fjernes, og så videre. Staten iverksetter en rekke tiltak som kan skape lettere eller vanskeligere arbeidsbetingelser for en bedrift. Slike tiltak må hver enkelt bedrift holde seg orientert om og ta høyde for.

Bilde av en plakat ved matbutikken Centra på Høvik, hvor det står at butikken er midlertidig stengt grunnet skadedyr.
Butikker taper penger når de må holde stengt.

Mattilsynet som eksempel

Mattilsynet regulerer restaurantvirksomheten i landet vårt. De håndhever et svært strengt regelverk som tvinger selv den minste restaurant til å følge omfattende regler for hygiene og arbeidsforhold ved tilberedning av mat. Sett fra et kundeperspektiv er dette betryggende og en fordel, men for bedriften skaper reglene også merarbeid og tilleggsutgifter. Dersom et serveringssted bryter regelverket, kan konsekvensen i verste fall være at bedriften blir midlertidig eller permanent stengt.

Læringsressurser

Situasjonsanalysen

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs