Hopp til innhold

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Situasjonsanalyse og markedsinformasjonChevronRight
  4. SituasjonsanalysenChevronRight
  5. KonkurransemidleneChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Konkurransemidlene

Konkurransemidlene er det tredje og siste interne forholdet vi undersøker i situasjonsanalysen. Med konkurransemidler mener vi de verktøyene bedriften kan bruke i konkurransen med andre bedrifter og deres produkter.

Bilde av en plakat med salg på marsvin.
Den som har noe å selge, må få formidlet salgsbudskapet sitt til potensielle kunder!

Grunnlaget for markedsføringsstrategien

Konkurransemidlene sammenfatter vi med uttrykket «de fire p-ene»: pris, produkt, påvirkning og plass. Påvirkning betyr i denne sammenhengen kommunikasjonen med forbrukerne, og med plass mener vi distribusjon og synlighet. Det er de fire p-ene som danner grunnlaget for markedsføringsstrategien til en virksomhet. De er med andre ord bærende elementer i alle markedsplaner.

Bilde av en person med parkas.
Ny sesong, nye farger, nye detaljer: Klesprodusentene fornyer kolleksjonene sine hele tiden. Er det sant at kundene stadig vil ha noe nytt?

Produkt

Mange vil nok si at produkt er den viktigste faktoren blant p-ene, for uten et produkt av ett eller annet slag har vi helt enkelt ikke noe å selge. I en situasjonsanalyse tar vi for oss produktets utforming og egenskaper, og vi ser på produksjonsforhold og produksjonsmetoder.

Bedrifter som konkurrerer i samme marked, vil alltid følge godt med på de andres produktutvikling for å ikke bli hengende etter. Ta for eksempel jakkeprodusentene Canada Goose og Parajumpers, som begge konkurrerer i det øvre prissjiktet av vinterjakke-markedet. Hver sesong lanserer de nye, dyrere og kanskje finere modeller. Dersom den ene produsenten hadde ligget på latsiden, ville den andre ha tatt over markedet. For kundene vil stadig ha noe som er nytt og bedre.

Bilde av et skilt på Statoil med priser på bensin og diesel.
Pris er et viktig konkurranse-middel for oljeselskapene, selv om prisforskjellene strengt tatt ikke er spesielt store mellom konkurrentene. Som privatbilist er det begrenset hvor mye man kan spare på bevisste valg.

Pris

Pris er også en faktor en bedrift kan utnytte for å møte konkurranse eller for å skaffe seg en ny posisjon i et marked. Dersom en stor aktør priser seg lavere enn konkurrentene, og produktene ellers er sammenlignbare, vil de andre måtte følge prisnedgangen for å bevare sine kunder.

En annen strategi er å sette opp prisen for å ta en ny posisjon i et marked. Men da må også produktegenskapene følge med. Høyere pris skaper vanligvis forventninger om høyere kvalitet eller andre fordeler. Kundene må oppleve at de får levert den verdien produktet er priset til.

Påvirkning

Den tredje p-en, påvirkning, handler hovedsakelig om kommunikasjon. Det er denne kommunikasjonen med kundene folk flest forbinder med markedsføring: reklame, PR, salgsutløsende tiltak, konkurranser, kampanjer av forskjellig slag og så videre. Når nyheter lanseres, er det naturlig for en bedrift å gå ut og informere både sine etablerte og sine potensielle kunder. Dersom en konkurrent truer med nye produkter eller lavere priser, kan det også være behov for tydelig kommunikasjon.

Bilde av en gammel Coca-Cola-automat og kiosk i Tsjekkia.
Enkelte produkter får vi kjøpt nesten uansett hvor i verden vi befinner oss.

Plass

P-en plass omfatter veldig mange forhold en bedrift kan forandre på, om nødvendig. Det første stikkordet her er distribusjon. Med dette mener vi både hvordan varen plasseres i selve butikklokalene, hvilke deler av landet den distribueres til, og hvilke butikker som skal få selge varen. Blant annet skal imaget til den enkelte butikk passe med produktet.

I tillegg handler distribusjon om frakt og transport. Valgene en bedrift tar på disse områdene, kan påvirke alt fra produktposisjon til pris, alt avhengig av hvilke aktører bedriften samarbeider med.

Dersom en bedrift har et samarbeid med et fraktbyrå som kjører frysevogner, og dette fraktbyrået avvikles, må bedriften finne et nytt fraktselskap å samarbeide med. Det nye selskapet kan være dyrere, og det kjører kanskje bare i visse land i Europa. Disse forholdene kan påvirke både prisen og fortjenesten på produktet, og produktet risikerer å bli tilgjengelig bare i deler av det europeiske markedet.

Læringsressurser

Situasjonsanalysen

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs