Hopp til innhold

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Situasjonsanalyse og markedsinformasjonChevronRight
  4. SituasjonsanalysenChevronRight
  5. Personalet og ledelsenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Personalet og ledelsen

Personalet og ledelsen i en organisasjon, også kalt humankapitalen, sies å være bedriftens viktigste ressurs. Hva skulle vel en bedrift gjøre uten kompetente ansatte som er innstilt på å løfte i flokk?

Arbeidskollegaer holder hender. Foto.

Humankapital

I vår del av verden produserer og selger vi mer og mer kunnskap (know-how) framfor tradisjonelle industri-, tekstil- og matvarer. Personalet blir da en stadig viktigere ressurs for bedriftene, for produktet som skal selges, befinner seg «inne i hodene» på den enkelte medarbeider. Med mindre en virksomhet driver med produksjon kun utført av roboter, vil de ansatte ha enormt stor verdi for den også i kroner og øre. Derfor kalles menneskene i en bedrift humankapital – det er satt en faktisk verdi på dem.

Bilde av en tavle med et regnestykke.
Når ledelse og ansatte samarbeider godt om målene som bedriften har satt seg, hender det fort at to pluss to blir mer enn fire!

En kapital som må tas vare på

De ansatte sørger for at produkter blir utviklet, markedsført og solgt. Uansett sektor i næringslivet – privat, offentlig eller frivillig: Menneskene er i hjertet av bedriften. For at de ansatte skal yte sitt beste og tilføre virksomheten verdi, må de ha riktig kompetanse. Det er derfor viktig at bedriften sørger for å ansette mennesker med den kompetansen den trenger, og at kompetansen videreutvikles og tilpasses når behovene i bedriften endrer seg.

Bedriften må også ha systemer som ivaretar den enkelte ansatte både faglig og sosialt, slik at trivselen på jobben blir så høy som mulig. Trivsel på arbeidsplassen sørger nemlig for større produktivitet og høyere kvalitet på arbeidet. Når vi tenker over hvor stor del av livet vårt vi tilbringer på jobb, forstår vi at det er viktig at vi har det bra der.

En intern ressurs

Personalet er en intern ressurs og dermed en av de arbeidsbetingelsene som en bedrift kan påvirke: Det kan bli flere eller færre ansatte, de kan få utvidet kompetansen sin, eller de kan få nye posisjoner internt der de får brukt en annen del av kunnskapen sin.

I videoklippet kan du se hva som i verste fall kan skje hvis ansatte virkelig ikke trives på jobben! Hva gjør NRK uten nyhetsopplesere, tror du?

Ledelsen

På samme måte som personalet må også ledelsen til enhver tid ha den nødvendige kompetansen. Lederne må ivareta personalet og utøve praktisk og effektiv ledelse gjennom en bedriftskultur som er inkluderende og fruktbar. Dette betyr at de må legge planer og beskrive hvilke ressurser som må til for å gjennomføre planene som er satt. De må også ha innsikt i økonomi og lovverk som berører virksomheten deres. Behovene til bedriften avgjør om en leder forblir i jobben sin eller mister den, eller om han eller hun blir omskolert eller få nye arbeidsområder – nøyaktig som en ansatt.

Læringsressurser

Situasjonsanalysen

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs