Hopp til innhold

 1. Home
 2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
 3. Situasjonsanalyse og markedsinformasjonChevronRight
 4. SituasjonsanalysenChevronRight
 5. SWOT-analysenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

SWOT-analysen

SWOT-analysen er én av flere metoder bedrifter eller organisasjoner kan bruke for å analysere nå-situasjonen. SWOT står for «Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats».

Fotokollasj som viser interne - og eksterne arbeidsbetingelser. Foto.

Et godt verktøy

SWOT-analysen er nyttig for å vurdere hvordan en organisasjon kan bruke sine sterke sider til å dra nytte av nye muligheter, samtidig som det kan minimalisere risiko som følge av indre svakheter og trusler utenfra. Illustrasjonen nedenfor viser SWOT-skjemaet med sine fire kategorier: styrker og svakheter, muligheter og trusler. SWOT-analysen kalles også SOFT-analyse («Strengths, Opportunities, Faults og Threats») i noen fagmiljøer, men de to analysene går ut på det samme.

Bilde av Supermann.
Supermanns styrker er kanskje nokså opplagte for fansen?

Interne og eksterne arbeidsbetingelser

Når vi skal analysere bedriftens styrker og svakheter, ser vi nærmere på de såkalte interne faktorene eller interne arbeidsbetingelsene. Disse omfatter

 • personalet
 • ledelsen
 • konkurransemidlene
 • økonomien i bedriften

Interne faktorer eller arbeidsbetingelser er noe vi som bedrift kan påvirke. Eksterne faktorer eller arbeidsbetingelser kan derimot ikke påvirkes direkte. De eksterne arbeidsbetingelsene omfatter

 • markedet og økonomiske arbeidsbetingelser
 • politiske og juridiske arbeidsbetingelser
 • kundene
 • konkurrentene
 • leverandørene og distributørene

Det er de eksterne faktorene vi må undersøke for å skaffe oss oversikt over muligheter for bedriften og trusler mot den.

Hvordan bruker vi SWOT-analysen?

SWOT-verktøyet er enkelt å bruke og nyttig for å få innsikt i et selskaps stilling på et visst tidspunkt. SWOT-analysen forteller oss hvilke styrker bedriften har som den kan dra nytte av. Disse sterke sidene gjelder det å utvikle ytterligere, slik at man får et virkelig konkurransefortrinn.

Motsatt vil SWOT-analysen også gi en oversikt over svakheter som bedriften må ta hensyn til. Bedriften kan enten velge å rette opp disse svakhetene, eller den kan forsøke å styre unna situasjoner der svakhetene får avgjørende betydning for konkurransesituasjonen. I likhet med situasjonsanalysen må også SWOT-analysen gjentas med jevne mellomrom. I videoen nedenfor ser du hvordan man gjør SWOT-analysen på ett minutt!

Prioritering av arbeidsområder

Når en virksomhet foretar en SWOT-analyse, vil den antakelig finne mange styrker og svakheter internt, og mange trusler og muligheter eksternt. Men det er ikke vanlig å jobbe med alle faktorene. I det praktiske arbeidet med SWOT-analysen vil bedriften forsøke å velge ut noen styrker og svakheter den vil jobbe med internt, og noen muligheter og trusler den vil forholde seg til eksternt. Først da blir antall arbeidsområder realistisk og håndterlig. Et annet viktig punkt er selvsagt at bedriften klarer å prioritere det som faktisk er viktigst.

Konseptuelt bilde som illustrerer forbrukersamfunnet: En globus kastet ut på gaten sammen med annet avfall.
Miljøforsøpling er et globalt problem som stadig flere forbrukere er opptatt av. Hvor i SWOT-skjemaet vil du plassere miljøkrav?

Læringsressurser

Situasjonsanalysen

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs