Hopp til innhold

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. KonkurransemidleneChevronRight
  4. P for plassChevronRight
  5. FilialkjederChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Filialkjeder

Når vi snakker om filialer, tenker vi stort sett på «miniatyrutgaver» av en sentral enhet, som for eksempel bankfilialer. Både banker og Posten har tradisjonelt hatt filialer de fleste steder rundt omkring i landet.

Postfilial på Finse. Foto.
I dag har Posten delvis erstattet filialene med tilbudet Post i butikk – blant annet på Finse, Bergensbanens høyeste punkt, 1222 meter over havet.

Samme eier

Filialkjeder er butikker eller enheter med samme eier. Selskapet, eller «sentralen», eier den lokale enheten, investerer det som er nødvendig for å starte drift, og ansetter de personene som skal drive på hvert sted. Eieren har både kontroll over og ansvar for hele driften.

Samme fellespreg utad

Filialbutikker har vanligvis noenlunde samme vareutvalg og fellespreg utad. DNB er et godt eksempel på et filialforetak: DNB-filialene har nokså likt utseende, de tilbyr de samme produktene og tjenestene, og de ansatte har den samme kompetansen.

SATSELIXIA er også en type filialforetak, selv om vi kaller det en treningssenter-kjede. Alle sentrene tilbyr omtrent de samme treningsproduktene, instruktørene har den samme utdannelsen, sentrene har lik prispolitikk, og de nyter godt av felles markedsføring.

Fordeler og ulemper

Fordelene ved denne typen samarbeid er først og fremst av økonomisk karakter. For det første oppnår man bedre innkjøpsbetingelser når bestillinger gjøres samlet. I tillegg kan varene omsettes raskere i en kjede enn hos en enkeltstående detaljist. Ulempene er her de samme som ved andre typer kjeder: Filialene må forholde seg til beslutninger som tas på et høyere nivå, og den enkelte butikken har mindre å si.

Hvem oppretter filialkjeder?

Logoen til Nordea bank. Foto.
De store bankene har tradisjonelt hatt mange filialer over hele landet, men nå blir det stadig færre av dem. Hva er årsaken, tror du?

Filialkjeder kan oppstå av ulike grunner. Posten og bankene opprettet filialer over hele landet fordi det var behov for å levere tjenester der brukerne bodde. Noen banker hadde til og med bankbusser som kjørte ut til folk som bodde i mer grisgrendte strøk! (Se gjerne NRK-reportasjen Siste dag med bankbuss!)

Det kan også være at en produsent ønsker større kontroll nedover i distribusjonskanalen, og oppretter egne utsalg. Og det hender at en grossist starter sin egen kjede, eller at detaljister kjøper opp eller oppretter nye forretninger under felles ledelse.[1]

  1. 1«Samarbeidsformer». Kjetil Sander. Kunnskapssenteret.com. 2004.

Læringsressurser

P for plass

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs