Hopp til innhold

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. KonkurransemidleneChevronRight
  4. P for plassChevronRight
  5. Skalafordeler i markedsføringssammenhengChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Skalafordeler i markedsføringssammenheng

Med skalafordeler mener vi at kostnadene per produsert enhet går ned når produksjonsvolumet går opp, slik at det av og til lønner seg å være stor. Bedrifter som er små, kan oppnå stordriftsfordeler ved å slå seg sammen med andre – inngå et «ekteskap», med de reglene som følger med en slik avtale.

Nygift par kysser. Foto.

Skalafordeler i produksjon

Økonomer bruker begrepene stordriftsfordeler eller skalafordeler om en situasjon der produksjonen blir billigere når antallet produserte enheter øker. Slike stordriftsfordeler får man dersom man klarer å senke grensekostnadene i produksjonen.

Grensekostnaden er det beløpet det koster å produsere én ekstra enhet utover en gitt dagsproduksjon. Når grensekostnaden går ned, lønner det seg for bedriften å øke produksjonen. Da blir de gjennomsnittlige kostnadene per produsert enhet lavere, og bedriften produserer mer kostnadseffektivt totalt sett.

Det er mange næringer som helt opplagt kan utnytte skalafordeler, blant annet alle typer maskinell fabrikkproduksjon og samlebåndsproduksjon. Også bank- og finanstjenester, innholdstjenester over Internett og telekommunikasjonstjenester har slike muligheter.[1]

Skalafordeler i varehandelen

Hvilke fordeler av stordrift kan vi få i varehandelen? Vi kan for eksempel se for oss at en liten butikk bruker en forholdsvis større andel av sin totale omsetning til basisfunksjonene enn en butikk som er stor. For eksempel koster det relativt mye å ansette et menneske til å føre ett regnskap – om vedkommende får ansvar for flere regnskap, øker nok lønnsutgiftene til denne personen, men ikke så mye som dersom flere personer hadde sittet alene med hvert sitt regnskap.

Hva må butikkene bruke ressurser på

Uansett størrelse må de fleste butikkene bruke ressurser på basisfunksjoner som

  • regnskap
  • innkjøp
  • markedsføring
  • personale

Sammen om markedsføring

Rimi-plakat. Foto.
Hvor billig har Rimi fått kjøpt inn denne kålen, tro? Tror du at butikken selger denne varen med overskudd? Eller kan det være andre grunner til at prisen er satt så lavt?

Tilsvarende kan vi si om markedsføring: Det er kostbart å ansette et menneske til å lage én kampanje. Men når vedkommende først er «inne i systemet» og allerede kjenner godt til bedriften, produktene og rutinene, kan vedkommende lage nye annonser og kampanjer til en lavere pris.

Dessuten er det skalafordeler å hente ved å gå sammen med andre om markedsføringen. En del åpne handlegater slår seg for eksempel sammen til et «senter», slik at de får en felles plattform for kommunikasjon ut mot kundene. I videoen nedenfor ser du en senteravis bli til. Det er billigere å lage én avis sammen enn at hver butikk lager sin egen!

Sammen om innkjøp

Jo større volum en butikk kjøper inn, jo større rabatter får den gjerne. Det betyr at en liten butikk sannsynligvis må betale høyere priser for de samme varene. Den store butikken kan da enten selge varene ut billigere for å skaffe seg flere kunder, eller den kan ta samme pris som de små butikkene og få større fortjeneste per produkt.

Det kan derfor lønne seg for små butikker å gå sammen med andre små butikker som har omtrent samme interesser, og dele på kostnadene for basisfunksjonene. I tillegg kan man gå sammen om innkjøp og oppnå like gode rabatter som de store butikkene.

  1. 1«Skalafordeler». . Wikipedia. 2010.

Læringsressurser

P for plass

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs