Hopp til innhold

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Organisasjon og ledelseChevronRight
  4. OrganisasjonsoppbyggingChevronRight
  5. ProsjektorganisasjonChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Prosjektorganisasjon

En prosjektorganisasjon er en organiseringsform som er laget for å løse et spesifikt prosjekt som skal gjennomføres. Et prosjekt har en definert start- og sluttdato, et definert mål, et budsjett og en organisering rundt seg i form av mennesker som løser forskjellige oppgaver for å nå målet.

Bilde av Roar Bjordal som er Statsbyggs prosjektleder på den nye operaen i Oslo.
Da Statsbygg bygget Den Norske Opera & Ballett, ble dette organisert som et prosjekt med definert mål, start, slutt og budsjett. Holdt de budsjettet, tro?

Prosjektorganisasjon

En prosjektorganisasjon er en midlertidig organisering av personer – gjerne fra ulike deler av organisasjonen – som har kommet sammen for å løse en bestemt oppgave. Dette er vanlig hos bedrifter som arbeider med en klart definert arbeidsoppgave med avtalt kostnadsramme og mål. Etter hvert prosjekt oppløses prosjektgruppen for å starte en ny gruppe.

En prosjektgruppe består av en prosjektansvarlig som har økonomisk ansvar for prosjektet, og en prosjektleder som leder selve gruppen og rapporterer til prosjektansvarlig. I tillegg er det personer fra de forskjellig avdelingene (prosjektmedarbeidere) som jobber med arbeidsoppgavene i prosjektet.

Læringsressurser

Organisasjonsoppbygging

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs