Hopp til innhold

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Organisasjon og ledelseChevronRight
  4. OrganisasjonsoppbyggingChevronRight
  5. Organisering av organisasjonerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Organisering av organisasjoner

Er du medlem i en organisasjon? Hvilket felles mål har dere? Med organisasjon menes at to eller flere mennesker arbeider sammen og utfører oppgaver for å oppnå et mer eller mindre klart definert mål.

Bilde av en  trener som snakker til laget sitt.
Et idrettslag er et eksempel på en organisasjon.

Hva menes med organisering?

Å organisere seg vil si å dele arbeidsoppgaver mellom seg slik at man når felles mål. Når planene er klare, er det nødvendig å styre arbeidet slik at organisasjonen oppnår det som er målet. Det innebærer først og fremst å bestemme hvilke funksjoner eller arbeidsoppgaver som skal ivaretas på forskjellige nivåer i organisasjonen, og så plassere de riktige personene i disse funksjonene. Da er det blant annet viktig å se til at arbeidsoppgavene fordeles best mulig etter hvilken kompetanse hver enkelt ansatt har.

Her ser du et eksempel på en som tror han har funnet nøkkelen til god prosjektledelse.

God organisering er mer effektivt

Organisering er viktig for å skape effektive bedrifter. Hvis en bedrift har organisert seg på en god måte, gjør det ofte at de ansatte føler seg trygge. De er sikre på hvem som skal utføre de forskjellige oppgavene i bedriften, og hvem som er sjefen på arbeidsplassen. Dette gjør forhåpentlig at arbeidsoppgavene kan utføres effektivt, og at medarbeiderne blir mer fornøyde med arbeidsplassen sin.

Små bedrifter er enkle å organisere

I en liten håndverksbedrift er organiseringen enkel. En malermester med tre ansatte som maler et hus, bestemmer at to skal jobbe med å male utendørs og én skal male inne. Selv bestiller og henter malemesteren materialer, han snakker med oppdragsgiveren, kontrollerer at de ansatte gjør jobben sin, og antakeligvis gir han en hjelpende hånd der det trengs. Etter hvert som arbeidet skrider frem, må han kanskje omfordele oppgavene.

Bilde av seks mennesker som har formet en pyramide med tre nederst, to i midten og en person øverst som strekker hendene i luften.
Det er vanlig at det rapporteres nedenfra og oppover som en pyramide. På denne måten får lederen sørget for utvikling og endret kursen når det oppstår avvik fra planene.

Store organisasjoner er komplekse

I store bedrifter er organiseringen mer komplisert. Lederen kan ikke klare alt på egen hånd og må derfor delegere oppgaver til ledere han har under seg. Disse lederne må kanskje delegere videre nedover i pyramiden til dem som er under der igjen. Den øverste lederen må stole på at de medarbeiderne han har under seg, gjør jobben sin ordentlig. Han kan ikke detaljstyre sine ansatte, men må konsentrere seg om de overordnede linjene i organisasjonen.

Organisasjonsstruktur

Et viktig begrep er organisasjonsstruktur. Det finnes forskjellige måter å strukturere en organisasjon på, men stort sett dreier det seg om hvordan en organisasjon lager seg oversikt over for eksempel mål, regler, roller og strategier. En struktur skal også fordele arbeidsoppgaver og gjerne kunne gi et bilde av hvilke grupper som skal jobbe sammen. For å vise frem bedriftens organisasjonsstruktur lages en oversikt som kalles for organisasjonskart eller organisasjonsplan.

Læringsressurser

Organisasjonsoppbygging

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs