Hopp til innhold

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Organisasjon og ledelseChevronRight
  4. OrganisasjonsoppbyggingChevronRight
  5. Stå på stand!ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Stå på stand!

Piktogram for plakatoppgave

Bygg din egen organisasjon

I denne oppgaven kan du jobbe sammen med en annen, og dere skal prøve å tenke dere hvordan en organisasjon med et visst sett med arbeidsoppgaver bør bygges opp. Dere finner en beskrivelse av virksomheten nedenfor.

Det dere kommer frem til, må baseres på hva organisasjonen trenger av kunnskap, arbeidsoppgaveinndeling, produktutvikling, menneskelig utvikling, støttefunksjoner og kjernefunksjoner. Hvor mange nivåer med sjefer vil dere foreslå? Trenger organisasjonen stabsfunksjoner i tillegg til hovedfunksjoner? Lag til slutt en plansje eller en annen slags oversikt over strukturen i organisasjonen. Ordene med uthevet skrift, er nøkkelord som kan ha betydning for valgene dere gjør.

Hvilken organisasjonstype foreslår dere?

Organisasjonen dere skal foreslå en organisasjonsoppbygging for, holder til i legemiddelbransjen. Den har 1000 ansatte og er derfor en stor bedrift. Bedriften utvikler og selger produkter innen fem forskjellige terapiområder:

  • astma
  • allergi
  • hjerte- og karsykdommer
  • kreft
  • hiv/aids

For hvert terapiområde driver bedriften forskning og utvikling (F&U) for at den hele tiden skal ha nye produkter under oppseiling. Når substansene til et legemiddel er identifisert, blir de prøvd på mus for å se om de har den ønskede virkningen og ingen farlige bivirkninger. Etter dette stadiet settes det i gang utprøving på mennesker. For at studiene skal være gyldige og ha verdi, må medisinene prøves ut på tusenvis av mennesker i inn- og utland.

Hvert terapiområde har også en salgsstyrke som kan alt om de aktuelle produktene. Det er en salgssjef for hvert terapiområde. Selgerne må stadig oppdateres og få skolering i nyutviklinger og ny forskning som foreligger. De har derfor jevnlig «utdanningsuker» der de tar plass på universitetet i byen og får de beste foreleserne på området til å ta for seg det nødvendige om faget.

Bedriften har et sterkt sosialt engasjement og deltar jevnlig i prosjekter i den tredje verden, som for eksempel å informere om hvor viktig det er å bruke kondom for unngå hiv-smitte. Nå skal de bygge et informasjonssenter for hiv/aids i Oslo, som de også skal bruke som konferansesenter når de inviterer leger og annet helsepersonell til konferanser av forskjellig art.

Det er stor konkurranse i legemiddelbransjen, derfor bruker de mye penger på markedsføring. De har folk internt som kan ta seg av den daglige markedsføringen, og de bruker eksterne byråer til større kampanjer.

Bedriften er storforbruker av IT-tjenester. All kundekontakt og oppfølging og all informasjon i bedriften, medisinsk og annen, er elektronisk. Uten et ordentlig IT-system vil ikke bedriften klare å konkurrere.

(OBS! All informasjon er konstruert!)

Læringsressurser

Organisasjonsoppbygging

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs