Hopp til innhold

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Din jobb som markedsførerChevronRight
  4. Verkstedoppgave om klima- og CO2-kvoterChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Verkstedoppgave om klima- og CO2-kvoter

Logo Moose Air. Illustrasjon.

Nå skal du få øve deg på å løse en verkstedoppgave. En verkstedoppgave har helt reelle problemstillinger, men bedriften kan være oppdiktet, som her. Du skal sette deg godt inn i problemstillingen som presenteres, og finne en løsning for en virksomhet som trenger hjelp eller innspill. Det er ingen fasit på slike verkstedoppgaver, men du skal forsøke å bygge opp logisk argumentasjon for det du gjør, basert på god informasjon og grundig refleksjon. Du skal også øve deg på å skrive kort, godt og presist.

Det nystartede flyselskapet «MooseAir»

MooseAir er et nylig oppstartet flyselskap som skal frakte passasjerer mellom forskjellige destinasjoner i Europa. Flyselskapet er svært bevisst på de konsekvensene flytrafikken har for miljøet, og ønsker å posisjonere seg som et flyselskap med stor miljøsamvittighet. De tenker blant annet at de skal inkludere og synliggjøre CO2-kvoter for hver flybillett som selges.

I tillegg skal de bare bruke materialer som kan resirkuleres, i flyinteriør, uniformer og produkter som brukes i drift under flyvningen. MooseAir har investert i nye fly som er bygget i et spesielt lett materiale, og er svært slanke og strømlinjeformede, og de bruker derfor lite drivstoff.

Oppgave

Sett deg inn i flytrafikkbransjen og skriv en bakgrunn som gir innsikt i hvordan bransjen opererer, og hva slags miljøutfordringer de står overfor.

Lag en markedsstrategi for MooseAir der du beskriver hvordan de skal markedsføre seg for å posisjonere seg som det flyselskapet de vil være.

En verkstedoppgave bør inneholde

  • en kort oppsummering av problemstillingen og konklusjonen i oppgaven
  • innledning og bakgrunnsinformasjon
  • diskusjon og argumentasjon
  • markedsstrategi med mål, målgruppevalg og 4 P-er
  • en eventuell aktivitetsplan som beskriver markedsaktivitetene i en gitt periode
  • konklusjon

Bruk gjerne når du løser oppgaven.

Lykke til!

Læringsressurser

Din jobb som markedsfører

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs