Hopp til innhold

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Din jobb som markedsførerChevronRight
  4. Lag strategi for Sandvika storsenterChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

I denne læringstien får du øvelse i å gjøre en situasjonsanalyse og en SWOT-anlayse. Ut fra disse skal du foreslå tiltak som kan forbedre et av Norges største kjøpesentre.

 

Når du er ferdig med læringsstien, skal du

  • vite noe om hvilke utfordringer store kjøpesentre står overfor
  • kunne gjøre rede for produktutvikling og produkters livssyklus 
  • ha oversikt over interne og eksterne arbeidsbetingelser og gjøre rede for hvilken betydning de har for en organisasjon 
  • kunne reflektere over forbrukeren som et individ med behov, personlighet, holdninger og motivasjon