Hopp til innhold

  1. Home
  2. Brønnteknikk Vg2ChevronRight
  3. Leting og boringChevronRight
  4. Brønnsikringsutstyr for boringChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Brønnsikringsutstyr for boring

I brønnen er boreslammet primærbarrieren og sekundærbarrieren er ventiler som kan stenges for å sikre det ytre miljøet. Ventilene skal kunne stenge både på innsiden av borestrengen og på utsiden av borestrengen.

Collage av ventiler. Illustrasjon.
Brønnsikringsventiler.

Sekundærbarrieren i brønnen består av flere typer ventiler som kan tette på utsiden og på innsiden av borestrengen. Sekundærbarrieren skal sammen med primærbarrieren alltid være tilstede, og kunne brukes under alle brønnoperasjoner.

I dette emnet tar vi for oss de ulike ventiltypene som utgjør sekundærbarrieren:
Boresikringsventilen (BOP) som kan stenge på utsiden av borestrengen og den innvendige sikringsventilen (IBOP), som begge er utblåsningssikringer.

Kelly cock er en manuell kuleventil som monteres på borestrengen ved behov. Den skal hindre olje og gass i å komme opp i borestrengen.

Vi ser på oppbygningen, virkemåten, plasseringen og kravene til utforming, vedlikehold og testing av BOPen og ventilene.

Læringsressurser

Brønnsikringsutstyr for boring