Hopp til innhold

 1. Home
 2. Brønnteknikk Vg2ChevronRight
 3. Leting og boringChevronRight
 4. BoringChevronRight
 5. Regneeksempel volumberegning i brønnChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Øvelse

Regneeksempel volumberegning i brønn

Når brønnen skal fylles med drepevæske (killmud), er det viktig at man kjenner til det volumet som skal fylles opp. Ved å beregne totalvolum kan vi finne ut hvor lang tid det vil ta å fylle brønnen med en gitt pumpehastighet. Ved å beregne delvolum vet vi til enhver tid hvor den nye væsken er i brønnen.

Volum i brønnen. Illustrasjon.
Volum i borestreng og brønn

Brønnens volum er hullet minus borestrengen når borestrengen står i brønnen. For å vite hvor mye væske som må blandes, hvor lang tid det tar å fylle brønnen, og hvor den nye væsken er underveis i pumpefasen, beregner vi totalvolum og delvolum i brønnen.

Regneeksempel

Finn brønnens totale volum og antall pumpeslag som trengs for å fylle hele brønnen. Brønnen bores fra en fast installasjon.

En slampumpe har kapasitet til å gi 11,58 l/slag.

Informasjon om borestreng og brønn

 • Borerør: 5″, 19,5 lb/ft, S135, 5 ½ FH
 • Vektrør: 7″ x 2 ¼″, lengde 182 meter
 • Sist satte casing: 13 3/8″, 68,00 lb/ft, dybde 2000 meter
 • Hulldiameter: 12 ¼″
 • Total dybde: 2800 meter MD

Oppslag i DDH

 • Innvendig borerør (1): 9,08 l/m
 • Innvendig vektrør (2): 2,57 l/m
 • Mellom vektrør / åpent hull (3): 51,2 l/m
 • Mellom borerør / åpent hull (4): 62,7 l/m
 • Mellom borerør/casing (5): 64,8 l/m

Utregning av de ulike lengdene

Innvendig borerør: (2800 – 182) meter = 2718 meter


Innvendig vektrør: 182 meter


Vektrør / åpent hull: 182 meter


Borerør / åpent hull: ((2800 – 182) – 2000) meter = 618 meter


Borerør/casing: (2000 – 618) meter = 1382 meter

Beregning av totalt volum i brønnen

Innvendig borerør: 2718 m ∙ 9,08 l/m = 24 679 liter
Innvendig vektrør: 182 m ∙ 2,57 l/m = 468 liter
Totalt innvendig volum = 25 147 liter

Vektrør/åpent hull: 182 m ∙ 51,2 l/m = 9 318 liter
Borerør/åpent hull: 618 m ∙ 62,7 l/m = 38 749 liter
Borerør/casing: 2000 m ∙ 64,8 l/m = 129 600 liter
Totalt utvendig volum (ringromsvolum) = 177 667 liter
Brønnens volum = 202 814 liter

Utregning av antall pumpeslag

For å finne antall pumpeslag som trengs, dividerer vi på pumpens kapasitet:

For å fylle borestrengen: 25 147 l / 11,58 l/slag = 2172 slag (runder opp)
For å fylle ringrommet: 177 667 l / 11,58 l/slag = 15 343 slag (runder opp)
For å fylle hele brønnen: 17 515 slag

Beregning av tidsforløp

Hvis vi vil vite tiden det tar å fylle brønnen, deler vi antall slag på pumpens slagfrekvens. Når det er en drepeoperasjon, er det vanlig å pumpe med sakte rate (20–40 SPM). Når det er vanlig bytting av væske fra en type til en annen, bruker vi vanlig pumperate (80–100 SPM).

17515 slag / 40 SPM = 438 minutter = ca. 7 ½ time

Læringsressurser

Boring

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs