Hopp til innhold

  1. Home
  2. Brønnteknikk Vg2ChevronRight
  3. Leting og boringChevronRight
  4. BoringChevronRight
  5. Baseslam for laboratorieøvelseneChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Veiledning

Baseslam for laboratorieøvelsene

Baseslam

For at elevene skal få mest mulig tid til å arbeide med slamøvelsene er det anbefalt at baseslam lages i forkant i en større beholder og deles ut ved oppstart av undervisningen.

Det er behov for 350-400 ml baseslam for hver av de to øvelsene.

Blandingsforhold:

  • vann 350 ml
  • bentonitt (4,2 sg) 19 gram
  • kaustisk soda 1/4 gram

i minimum 15 minutter, helst 1 time.

Stort volum:

Først vann, tilsett bentonitt forsiktig under miksing, deretter NaOH-perler (3-4 perler for ca. 3-4 liter).

For å få tilsynelatende viskositet (TV) på rundt 15, er det best å tilsette 3-5 % bentonitt av vannmengden. Det vil si ca. 50 g bentonitt per liter væske.

Baseslam status:

Densiteten er ca. 1,03 og pH er ca. 8-9, TV er ca. 15.

Agiteres i ca. 30 min–1 time.
Dersom baseslammet blir stående en stund før øvelsen starter er det nødvendig å agitere noen minutter.

Læringsressurser

Boring

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs