Hopp til innhold

  1. Home
  2. Brønnteknikk Vg2ChevronRight
  3. Leting og boringChevronRight
  4. BoringChevronRight
  5. Bottom Hole Assembly – BHAChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Bottom Hole Assembly – BHA

Bottom Hole Assembly betyr nedihullsutstyr og beskriver utstyret som brukes nederst i borestrengen som verktøy for å oppnå en effektiv og sikker bore- eller brønnoperasjon.

Borestreng. Illustrasjon.

Borestrengens komponenter

Uttrykket Bottom Hole Assembly (BHA) omfatter alt utstyr som brukes i en arbeidsstreng i brønnen. Det kan være utstyr for vertikal boring, retningsboring, logging, brønntesting, komplettering og brønnservice.

Felles for BHA er at det er den delen av arbeidsstrengen som har andre funksjoner enn bare å lede utstyr inn og ut av brønnen, som borerør, kabel eller kveilerør bidrar med.

Forkortelsen BHA er vanlig å bruke i skriftlig form og er allment kjent i oljeindustrien over hele verden. Det er vanligere å uttale BHA som «Bottom Hole Assembly».