Hopp til innhold

 1. Home
 2. Brønnteknikk Vg2ChevronRight
 3. HMS og kvalitetChevronRight
 4. Dokumenter til planlegging og avviksmeldingChevronRight
 5. Skjema for planlegging, analyse og rapporteringChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

I denne læringsstien får du innsikt i systemene som brukes for arbeidstillatelse, sikker jobb-analyse og risikovurdering av jobben som skal utføres offshore. Vi ser også på hvordan man skal oppføre seg om det oppstår en uønsket hendelse.

 

Sentrale dokumenter i dette emnet er:

 • AO – arbeidsoppdrag/arbeidsordre
 • AT – arbeidstillatelse
 • SJA – sikker jobb-analyse
 • RUH – rapport uønsket hendelse
 • Risikomatrise

 

Når du er ferdig med denne stien, skal du

 • forstå hensikten med RUH/stoppkort
 • kunne vurdere om tiltak som foreslås, vil redusere risiko
 • kjenne reglene for bruk av AT og kunne vurdere hvilken AT som er riktig for et arbeidsoppdrag
 • kunne bruke risikovurdering, fylle ut SJA og AT for et arbeidsoppdrag
 • kunne bruke SJA i gjennomgang av arbeidsoppdrag med andre
 • kunne skrive en sluttrapport om et arbeidsoppdrag