Hopp til innhold

  1. Home
  2. BrønnteknikkChevronRight
  3. HMS og kvalitetChevronRight
  4. Dokumenter til planlegging og avviksmeldingChevronRight
  5. Skjema for arbeidstillatelserChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Skjema for arbeidstillatelser

Skjema for arbeidstillatelse offshore. Illustrasjon.

Bli kjent med arbeidstillatelse-skjemaet.

Vedlagt er AT nivå 1 og nivå 2.

Bruk animasjonene i HMS som viser en arbeidssituasjon offshore. Lag en AT som passer til jobben. Vurder hvilket AT-nivå som er riktig og hva som skal fylles inn i skjemaet.
Må det utføres en SJA for jobben?

Skjema for arbeidstillatelse nivå 1

Skjema for arbeidstillatelse nivå 2

Læringsressurser

Dokumenter til planlegging og avviksmelding