1. Home
  2. BrønnteknikkChevronRight
  3. HMS og kvalitetChevronRight
  4. Dokumenter til planlegging og avviksmeldingChevronRight
  5. Skjema for arbeidstillatelserChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Skjema for arbeidstillatelser

Bli kjent med arbeidstillatelse-skjemaet.

Vedlagt er AT nivå 1 og nivå 2.

Bruk animasjonene i HMS som viser en arbeidssituasjon offshore. Lag en AT som passer til jobben. Vurder hvilket AT-nivå som er riktig og hva som skal fylles inn i skjemaet.
Må det utføres en SJA for jobben?

Skjema for arbeidstillatelse nivå 1

Skjema for arbeidstillatelse nivå 2

Læringsressurser

Dokumenter til planlegging og avviksmelding