Hopp til innhold

 1. Home
 2. Brønnteknikk Vg2ChevronRight
 3. HMS og kvalitetChevronRight
 4. Dokumenter til planlegging og avviksmeldingChevronRight
 5. Planlegging og kommunikasjon som HMS-verktøyChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Arbeidsoppdrag

Planlegging og kommunikasjon som HMS-verktøy

Planlegging og kommunikasjon er viktige verktøy for en sikker og godkjent jobb. Se tre animasjoner med interaktiviteter som dekker disse emnene.


Planlegging, prejobbmøte og gjennomføring

Det avholdes prejobbmøter for nesten alle aktiviteter som skal gjøres ombord på riggen. Som deltaker i prejobbmøtet er det DIN oppgave å forstå arbeidets omfang, risiko, og hvilken rolle du og dine kolleger har i oppdraget.

Animasjonen varer i omtrent 7 minutter, pluss tid til refleksjon og samtale.

Videoen viser hva som kan skje når jobbinformasjonen er utydelig, det mangler dokumentasjon og varsling utelates underveis.

Hvor mange spørsmål skal du stille under gjennomgang av en jobb? ALLE! Det er viktig å forstå hele oppdraget og de farene som kan påvirke situasjonen.
Animasjonen viser en situasjon som oppstår under arbeid på trykksatt utstyr, og hvordan dette håndteres i etterkant.

Ulykke - trykksatt system - animasjon fra Samarbeid for Sikkerhet

Trykkutblåsning fra systemet. Illustrasjon.

Refleksjon:

 • Er du modig nok til å stille alle spørsmålene før du starter jobben?
 • Hva er en «kommunikasjon og samhandling»?
 • Hvordan skal du forholde deg når en ulykke har skjedd?

Rutinearbeid, vedlikehold ombord

Mye av arbeidet som gjøres ombord har du gjort 100 ganger før. Må det virkelig planlegges på samme måte som første gangen vi gjorde det? Hva kan gå galt?

Animasjonen tar omtrent 10 minutter, pluss tid til diskusjon.

Videoen viser hva som kan skje når det er en kombinasjon av dårlig kommunikasjon og feil utstyr i bruk.

«Men dette har jeg gjort minst 100 ganger før…» Arbeid som du er godt kjent med kan fort gå galt om man tar snarveier. Det er viktig å huske at prosedyren er laget for din egen sikkerhet. Videoen viser arbeid på trykksatt utstyr der flere feilvurderinger medfører en personskade.

Personskade - animasjon fra Samarbeid for Sikkerhet

HMS om trykksatt overflateutstyr. Illustrasjon.

Refleksjon:

 • Er holdninger til prosedyrer og regler like viktig som reglene selv?
 • Hva er en «spyleplan»?
 • Kan kommunikasjon hindre slike hendelser?
 • Hva er egentlig «en menneskelig glipp»?

Erfaringsoverføring er et HMS-verktøy

Finnes det jobber som ikke er planlagt? Ja, det dukker alltid opp noe som en løsningsorientert ansatt tar tak i med én gang for å fikse problemet. "Jeg skulle bare...".

Vi må vite hva vi står overfor, vi kan ikke ta ansvar uten planlegging. Trykk, tennkilder og gass er risikomomenter vi alltid må tenke på, selv om vi oppdager en uventet situasjon.

Animasjonen tar omtrent 8 minutter, pluss tid til refleksjon og samtale.

Videoen viser hva som kan skje om man prøver å fikse et problem uten riktig planlegging i forkant.

«Jeg skal bare...» Mange snille mennesker ønsker å hjelpe til og løse problemer de oppdager underveis. Hvordan kan denne holdningen påvirke din egen og andres sikkerhet?
Videoen viser hvordan en liten lekkasje på et trykksatt system kan bli til en stor ulykke om den håndteres feil.

Gasslekkasje på instrumenteringen - animasjon fra Samarbeid for Sikkerhet

HMS om gasslekkasje. Illustrasjon

Refleksjon:

 • Er holdninger til prosedyrer og regler like viktig som reglene selv?
 • Hvordan skal du selv opptre når du kommer til et slikt arbeidssted?
 • Hvordan kan erfaringsoverføring brukes for å unngå slike situasjoner?

Læringsressurser

Dokumenter til planlegging og avviksmelding