Hopp til innhold

  1. Home
  2. Brønnteknikk Vg2ChevronRight
  3. HMS og kvalitetChevronRight
  4. Dokumenter til planlegging og avviksmeldingChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Dokumenter til planlegging og avviksmelding

Konsekvensene av manglende oversikt på en plattform kan være katastrofale. Vi må derfor følge prosedyrer for jobbplanlegging og utarbeide rapporter av hendelser og aktiviteter.

Skjema for arbeidstillatelser offshore. Illustrasjon.

Sikker jobb er dokumentering

«For et dokumentasjonsvelde!» kan nok mange tenke når de skal fylle ut det samme skjemaet og rapporten hver dag for arbeid som de har utført i flere år. Men nå er det slik at disse skjemaene er en brikke i en hel prosess som skal bidra til at vi gjør en veloverveid og sikker jobb, til glede for alle rundt oss. 
Det er viktig at vi planlegger alle aktiviteter skikkelig, slik at vi ikke risikerer å drive med sveising i samme område som det foregår utlufting av antennelig gass fra en tank!


Rapporteringen i etterkant er også viktig, den brukes som kilde til neste oppdrag av samme art, slik at vi kan dra nytte av erfaringer som er gjort tidligere. På denne måten blir planleggingen bedre og bedre over tid.

Vi må være kjent med de reglene som gjelder for arbeidstillatelse, sikker-jobb-analyse, risikovurdering og rapportering av uønskede hendelser.

Læringsressurser

Dokumenter til planlegging og avviksmelding