Hopp til innhold

  1. Home
  2. BrønnteknikkChevronRight
  3. Komplettering, produksjon og brønnvedlikeholdChevronRight
  4. HavbunnsløsningerChevronRight
  5. Vedlikeholdsrutiner på havbunnsutstyretChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Vedlikeholdsrutiner på havbunnsutstyret

Vedlikehold av havbunnsinstallert utstyr og brønn kan gjøres ved hjelp av ROV (remote operated vehicle) og fra en flytende installasjon. Vi skiller mellom kald og varm intervensjon. Vedlikehold bidrar til lengre levetid for brønnen og bedre utvinningsgrad fra reservoaret.

Havbunnsinstallasjon. Illustrasjon.
Vedlikeholdskampanje på havbunnsbrønner

Vedlikeholdsrutiner

Vedlikehold av havbunnsinstallasjonene er viktig for oljeproduksjonen. Slagg (scale og voks) i rør og fortetning (asfalt og salter) i reservoar påvirker både produksjonseffektiviteten og utvinningsgrad. Uten vedlikeholdet kan produksjonen falle raskt, og utvinningsgraden i feltet blir ikke optimal. Vi kjører vedlikeholdskampanjer med brønnintervensjon der vi fjerner hindringer i produksjonsløpet og bytter ut utslitte komponenter.

Vedlikeholdskampanjer brukes også til utskifting av moduler på havbunnsutstyret som har sluttet å fungere eller som feiler. Slike feil påvirker selvfølgelig driftseffektiviteten for brønnen.

Vi skiller mellom to typer vedlikehold:

  • Kald intervensjon
  • Varm intervensjon (brønnvedlikehold)

Vedlikehold på havbunnsutstyret

Kald intervensjon er vedlikehold og utskifting av moduler og utskiftbare deler på bunnrammen. Typiske kalde intervensjonsoperasjoner er skifte av bromodul, tilkobling av rør, skifte choke, kjemiske injeksjonventiler eller andre utskiftbare komponenter.

Inspeksjon av installasjonen er også en del av vedlikeholdsprogrammet. Alt havbunnsutstyr er designet slik at kan styre, operere og manipulere koblinger og ventiler. ROV brukes både til installasjon av subsea-utstyret og til vedlikeholdsoppgaver. Det aller meste av dette vedlikeholdet blir utført med ROV, men på havdyp mindre enn ca. 180 meter brukes også dykkere.

Vedlikeholdsrutiner i brønnen

Varm intervensjon er vedlikehold av selve brønnen. Vi skiller mellom lett og tungt brønnvedlikehold. Typiske operasjoner for lett brønnvedlikehold kan være perforering, logging, fjerning av scale i brønnen og lignende, som kan utføres fra et intervensjonsfartøy. Tungt brønnvedlikehold kan være skifte av produksjonsrør i brønnen, syrebehandling i reservoarsonen, boring av sidesteg og lignende. I disse tilfellene er det behov for å bruke en borerigg med BOP for brønnkontroll.

Vedlikeholdskampanjer i Nordsjøen legges til sommerhalvåret, siden vær og bølgehøyde begrenser mulighetene til å drive disse operasjonene. Maksimum bølgehøyde er seks meter for brønnintervensjonsoperasjoner.

Det er viktig å planlegge vedlikehold, slik at produksjonsstopp blir så kort, og sjeldent, som mulig. Produksjonsstopp medfører både kostnader og inntektstap for operatørselskapet.

Viser lett brønnintervensjon i snitt over og under vann. Illustrasjon.
Lett brønnintervensjon – RLWI

Læringsressurser

Havbunnsløsninger