Hopp til innhold

  1. Home
  2. Brønnteknikk Vg2ChevronRight
  3. Komplettering, produksjon og brønnvedlikeholdChevronRight
  4. HavbunnsløsningerChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Havbunnsløsninger

Når nye felt skal bygges ut, vurderes det om det er mulig å benytte havbunnsinstallasjoner. Årsaken er at det er mindre ressurskrevende å legge fjernstyrte anlegg på havbunnen enn å ha en eller flere bemannede installasjoner på feltet.

Havbunnsramme for fire brønner. Illustrasjon.

Havbunnsinstallasjoner er ikke en ny løsning. Den første kom allerede på 1980-tallet. Likevel er teknologien i rask utvikling, og havbunnsutbygging av felt på norsk sokkel regnes som framtidens løsning. Ofte kombinerer feltutformingen både overflateinstallasjoner og havbunnsinstallasjoner for å oppnå best mulig utnyttelse av ressursene i feltet.

I dette emnet går vi inn på utstyret som brukes på havbunnsløsninger og hvordan kommunikasjonen mellom overflaten og havbunnen foregår.

Emner

Havbunnsløsninger

  • Fordypning i styringssystem for produksjons- og prosessanlegg på havbunnen og havbunnsmonterte ventiltrær.

Læringsressurser

Havbunnsløsninger