Hopp til innhold

  1. Home
  2. Brønnteknikk Vg2ChevronRight
  3. Komplettering, produksjon og brønnvedlikeholdChevronRight
  4. ReservoartrykkChevronRight
  5. ReservoartrykketChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Reservoartrykket

Trykket i reservoaret er energi som bidrar til produksjon av olje og gass. Ved å forstå reservoartrykket og trykktapet som oppstår, kan man velge best mulig komplettering og oppnå bedre utvinning fra reservoaret.

Oljefelt med fast installasjon over forkastningsfelle. Illustrasjon.
Oljeproduserende brønn i forkastningsfelle

Reservoartrykk

Reservoartrykket er trykket i porene der oljen befinner seg. Det opprinnelige reservoartrykket er dannet over millioner av år gjennom geologiske prosesser og representerer den naturlige energien i reservoaret.

I et sammenhengende reservoar, altså et reservoar som ikke er oppdelt av forkastninger eller tette bergartslag, er det opprinnelige reservoartrykket likt overalt i reservoaret, bortsett fra endringen i det hydrostatiske trykket gjennom reservoarets høyde.

I mange reservoar vil det opprinnelige reservoartrykket være noenlunde likt det hydrostatiske sjøvannstrykket på samme dyp, altså:

hydrostatisk trykk =

vannets densitet • dybden • gravitasjonskonstanten

(p=d•h•g)

I noen reservoar kan reservoartrykket være mye høyere enn hydrostatisk trykk. Årsaken er at geologiske prosesser, som for eksempel forkastningsaktivitet, kan ha løftet dyptliggende reservoar høyere opp og beholdt trykket fra den dype posisjonen.

Trykkenergi som brukes til produksjon av olje og gass

Trykket i reservoaret representerer energi. Høy energi bidrar til høye produksjonsrater og høy oljeutvinning. Det er derfor viktig å kjenne til trykktapet som oppstår når oljen strømmer fra reservoaret og opp til brønnhodet på overflaten.

Kompletteringsløsninger velges ut fra en god forståelse av trykkutviklingen i reservoaret og i brønnen. De beste løsningene kan bidra til økt oljeutvinning fordi trykkfallet er minimalt.

Læringsressurser

Reservoartrykk

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs