Hopp til innhold

  1. Home
  2. BrønnteknikkChevronRight
  3. Komplettering, produksjon og brønnvedlikeholdChevronRight
  4. ReservoartrykkChevronRight
  5. Vann- og gassinjeksjon i kombinasjonChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Vann- og gassinjeksjon i kombinasjon

Når det veksles mellom vann og gassinjeksjon i den samme brønnen kalles det WAG- water alternating gas. Metoden brukes til å skyve oljen inn mot produksjonsbrønnene slik at utvinningsgraden fra reservoaret blir høyest mulig.

Reservoar med WAG. Illustrasjon.

Sentralt i emnet:

  • Økt oljeutvinning
  • Veksler mellom vann- og gassinjeksjon

Vann- og gassinjeksjon

Ettersom vann har en tendens til å strømme gjennom de nedre delene av reservoarlagene og gass har en tendens til å strømme i de øvre lagene kan en kombinasjon av vann- og gassinjeksjon være effektiv. En brønn kan da injisere vann i en periode og gass i en periode. Når dette gjøres fra samme brønn blir det kalt WAG – water alternating gas.

Gass og vann som blir injisert i en WAG-prosess fordeler seg i reservoaret og fortrenger samlet sett mer olje enn bare en vanninjeksjon eller en gassinjeksjon ville gjort.

I mange felt på norsk sokkel er gass og vann injisert i ulike deler av reservoaret ofte til ulik tid for å øke utvinningen. Detaljerte brønnplaner blir laget basert på reservoarsimuleringer for å identifisere områder der gass- eller vanninjeksjon kan være effektivt.

WAG injektor. Illustrasjon.
WAG injektor

WAG på norsk sokkel

WAG har blitt brukt på mange felt som supplement til vanninjeksjon. Statoil regner WAG som etablert teknologi og anslår at WAG kan øke utvinningen med 5–10 prosent i de områdene av reservoaet der WAG blir brukt. WAG er brukt på Snorre-, Statfjord-, Gullfaks-, Heidrun-, Norne-, Veslefrikk-, Siri- og Ula-feltene.

Statoil: Om WAG

Læringsressurser

Reservoartrykk

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs