Hopp til innhold

 1. Home
 2. Brønnteknikk Vg2ChevronRight
 3. Komplettering, produksjon og brønnvedlikeholdChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Komplettering, produksjon og brønnvedlikehold

Innholdet i Komplettering, produksjon og brønnvedlikehold dekker kompetansemålene til programfaget i brønnteknikk Vg2. Emnet beskriver reservoaret, strømning gjennom reservoaret og opp i brønnen, utstyr og metoder for komplettering og brønnvedlikehold samt prosessering og transport av olje og gass.

Brønner under installasjonen offshore. Foto.
Produksjons- og injeksjonsbrønner kommer opp under installasjonen.

Komplettering

For at produksjonen skal bli best mulig, er det viktig med god tilstrømning av hydrokarboner til brønnen. Trykkforskjellen mellom reservoar og brønn kan gi naturlig strøm til brønnen. Noen felt utnytter trykket fra gassen som er til stede i reservoaret, andre felt må bygges ut med injeksjonsbrønner fra starten. Det er noe av det man finner ut under brønntestingen. Brønntestingen gjøres for å innhente informasjon til planleggingen av feltutbyggingen, og målet er å beregne hvilke utbyggingsløsninger som vil gi best mulig produksjon fra reservoaret.

Kompletteringen av brønnene som bores på feltet, tar hensyn til reservoarets egenskaper som trykk, temperatur og strømningsevne. Før kompletteringen starter, renses brønnen og fylles med kompletteringsvæske. Den er laget av vann og ulike typer salt som er tilpasset reservoarbergarten.

Vi skiller mellom open-hole- og cased-hole-komplettering. Åpent hull gir størst innstrømningsareal, men noen ganger må det settes fôringsrør i reservoaret for å hindre hullproblemer. Perforering av fôringsrøret regnes som en del av kompletteringen. I begge løsningene er det mulig å installere sandkontroll og sone-isoleringsutstyr.

På toppen av brønnen monteres ventiltreet, som er et barriere-element.Her stenges eller åpnes det for strømmen fra brønnen. Det er to hovedtyper komplettering: havbunnsinstallasjon med vått ventiltre og overflatemontert ventiltre (tørt) på brønnhodedekk på installasjonen.

Fra reservoaret produseres olje, gass, kondensat og vann til overflaten. Prosessanlegget skal derfor skille de tre fasene fra hverandre. Prosessanlegget har separatorer, varmevekslere og gasstørkere som står for prosessen som leder fram til leveringsklar olje og gass.

Etter hvert som reservoaret tappes for olje og gass, synker reservoartrykket. Det kan redusere utvinningsgraden over tid. Endringer i reservoarets trykk og væskenivå kan forårsake både vanngjennombrudd, sandproduksjon og kollaps i enkelte soner.

For å holde produksjonen av olje og gass gående så lenge som mulig, velger vi kompletteringsløsninger som kan justere innstrømningen i flere soner. I tillegg vedlikeholdes brønnene i form av brønnserviceoppdrag med jevne mellomrom, og noen brønner rekompletteres med nye løsninger.

Brønnservice og brønnkontroll

Brønnserviceoppdrag kan bidra til bedre produksjon. I forkant av slike oppdrag er det viktig å sikre at brønnen er stabil. Produksjonen stanses i ventiltreet. I brønnen pumpes det inn vann som er tilsatt salt for å øke densiteten. Dette kalles dreping av en produksjonsbrønn.

Væsken skal holde trykkbalanse i brønnen samtidig som den skal unngå å skade reservoaret eller utstyr som er installert i brønnen. Det er vanlig å drepe brønnen før rekomplettering og større reparasjonsjobber, eller når brønnen skal plugges for godt.

Mye vedlikeholdsarbeid kan utføres på en «levende» brønn. Da monteres det en BOP på toppen av ventiltreet og to dynamiske barrierer over BOPen. Vedlikehold i brønnene utføres med kabel ( wire line) eller på kveilerør (coiled tubing). Kabeloperasjoner regnes som en enkel og hurtig metode, og det pågår kabeloperasjoner daglig på norsk sokkel. Kveilerør er noe mer komplisert å rigge opp, men har den fordelen at det er mulig å pumpe væske inn i brønnen gjennom røret. Typiske vedlikeholdsoppgaver er vasking og skraping av innsiden i brønnen, syrestimulering av reservoaret, sette og trekke plugger og utskifting av gassløftventiler og sikringsventilen i brønnen.

Lager og transport

På store faste installasjoner er det ofte lagerceller for lagring av olje. Oljen føres over til lastebøyer og til tankskip som transporterer oljen til land. Rørledninger på havbunnen brukes til transport av gassen, som går både til Norge og til utlandet.
Alle rørledninger må sjekkes og vedlikeholdes jevnlig. Dette gjøres for å unngå stans i leveransen som Norge er forpliktet til gjennom avtaler med utenlandske mottakere.

Emner

Komplettering, produksjon og brønnvedlikehold

 • Reservoartrykk

  Når vi planlegger for optimal reservoarutnyttelse, tar vi hensyn til hvilket trykk og hvilket forhold det er mellom væske og gass i reservoaret.

 • Brønntesting

  Brønntesting er en undersøkelse av hvor mye olje og gass som kan strømme fra reservoaret gjennom en brønn. Her ser vi nærmere på utstyr og metode.

 • Kompletteringsvæsker brukes i brønnen når borefasen er avsluttet. Væsken skal bidra til brønnkontroll og beskytte formasjonen og utstyret i brønnen.

 • Nedre komplettering beskriver brønnløsninger og utstyr som går gjennom reservoarsonen.

 • Øvre komplettering omfatter alt utstyr som installeres i øvre del av brønnen og over brønnen for å oppnå en sikker og effektiv produksjon og injeksjon.

 • Utbygging på havbunnen med brønnhode, ventiltre og prosessanlegg er en effektiv løsning. Emnet omtaler utstyr og drift av havbunnsanlegg.

 • Vi ser nærmere på hvordan olje og gass lagres i tanker og transporteres fra feltene på norsk kontinentalsokkel.

 • Produksjonen av olje og gass varer lenger med gode kompletteringsvalg og brønnservice. Overvåkning av reservoaret gjøres med 4D seismikk.

 • Brønndreping

  Brønndreping vil si å fylle brønnen med en væske som holder trykket tilbake i reservoaret. Det gjøres for å kunne vedlikeholde eller plugge brønnen.

 • Alle brønner har behov for vedlikehold og oppdatering med jevne mellomrom. Til arbeidet brukes vanligvis kabel eller kveilerør.