Hopp til innhold

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. EtikkChevronRight
  4. Etiske begreper og modellerChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Etiske begreper og modeller

I dette emnet blir du kjent med de viktigste etiske begrepene og noen etiske modeller som kan hjelpe deg til å gjøre gode etiske valg.

Mann med munnbind og hårnett holder fram et glass med en hårløs mus. Foto.
Hvor går grensen for hva som er akseptabelt? Kan en påføre dyr smerte dersom det er til hjelp for mennesker? Er plikten du har i forhold til dyret viktigere enn de gode konsekvensene for menneskene?

Noen ganger er konsekvensene av handlingene det viktigste når vi skal avgjøre om noe er rett eller galt. Andre ganger er normer eller moralske prinsipper viktigere. Etiske modeller som konsekvensetikk og pliktetikk hjelper deg til å se en sak fra flere sider og kan gjøre det enklere å drøfte slike spørsmål på en ryddig måte.

I religion og etikk skal du kunne forklare etiske begreper og modeller. Du skal også kunne gjenkjenne dette i andres argumentasjon og vurdere argumentene på grunnlag av dette.

Læringsressurser

Etiske begreper og modeller