Hopp til innhold

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. Metoder for utforsking og dialogChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Metoder for utforsking og dialog

I dette emnet blir du kjent med noen metoder du kan bruke når du utforsker religioner og livssyn. Du lærer også hvordan en strukturert samtale kan organiseres, og hvilke spilleregler som bør gjelde for livssynsdialog i klasserommet.

I denne videoen møter du revygruppa på Elvebakken videregående skole i en samtale om livets ukrenkelighet. Ungdommene tilhører ulike religiøse og livssynsmessige grupperinger. Er dette en god samtale? Lærte du noe av det som ble sagt? Fortsett gjerne samtalen i klasserommet. Du finner flere slike dialogfilmer i religion og etikk-faget på NDLA.

I arbeidet med religioner, livssyn, filosofi og etikk vil du trenge ulike verktøy for å sammenlikne, analysere, forstå og formilde det du skal undersøke. Her vil du finne nyttige begreper, metoder, teoretiske modeller og praktiske tips som skal hjelpe deg i dette arbeidet.

Dialog er også sentralt i faget, og du vil finne strukturerte opplegg for god dialog under "Metoder for samtale og dialog".

Emner

Metoder for utforsking og dialog

  • Som elev kan du kan du skaffe deg innsikt i et emnet gjennom egen metodisk utforsking. Her blir du kjent med ulike metoder du kan bruke i faget religion og etikk.

  • Å kunne uttrykke seg muntlig i religion og etikk innebærer både å lytte til andre, og å formulere seg tanker i samtaler og dialog.

  • Hvordan finne fram til pålitelige kilder i faget religion og etikk? Hva er lov å bruke og publisere? Hvilke personvernhensyn må du ta, og hvordan krediterer du kilder på rett måte?