Hopp til innhold

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. Om faget religion og etikkChevronRight
  4. Bli kjent med faget religion og etikkChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Hva kan du fra før om religion og etikk?

Hva kan du fra før om temaer som religion, livssyn, etikk og filosofi? Og hvorfor er det viktig å kunne noe om slike temaer?

Kvinne som ser tankefull ut og holder en hårlokk under nesa. Foto.

Reflekter og noter stikkord individuelt i 10 minutter. Diskuter i grupper eller i plenum etterpå.

  1. Hva husker du best fra KRLE-faget i grunnskolen? Nevn tre eksempler, og reflekter over hvorfor du husker dette spesielt godt.
  2. Noter så mange ulike religioner du kan, på 30 sekunder. Ta tiden på deg selv.
  3. Noter så mange navn på filosofer du kan, på 30 sekunder. Ta tiden på deg selv.
  4. Det er nyttig å kunne noe om temaer som religion, livssyn, etikk og filosofi også i andre fag. Prøv å komme på tre argumenter for denne påstanden.
  5. Det er nyttig å kunne noe om temaer som religion, livssyn, etikk og filosofi for å kunne være en aktiv og reflektert borger i et demokratisk samfunn. Prøv å komme på tre argumenter for denne påstanden.
  6. Tror du det er viktigere med slik kunnskap i dag enn det var for hundre år siden? Begrunn svaret.