Hopp til innhold

 1. Home
 2. Religion og etikkChevronRight
 3. EtikkChevronRight
 4. Etiske problemstillingerChevronRight
 5. Etisk dilemma – My Sister's KeeperChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Etisk dilemma – My Sister's Keeper

Når datteren får blodkreft, bestemmer foreldrene (Cameron Diaz og Jason Patric) seg for å få et nytt barn. De håper at det nye barnet, med sine organer, kan redde den syke datteren fra en altfor tidlig død.


Oppgaver til første del av filmen

Se de første 23 minuttene av filmen My Sister's Keeper, fram til 22.32, og svar på oppgavene under.

 1. Et etisk dilemma er en situasjon hvor ulike verdier står i konflikt med hverandre. Hvilke dilemmaer står Anna og hennes foreldre overfor i denne filmen?
 2. Hvilket moralsk ansvar har Anna og Kate overfor hverandre, og hvilket moralsk ansvar har foreldrene overfor dem? Begrunn svaret.
 3. Når en diskuterer etiske dilemmaer, er det viktig å kartlegge de viktigste sidene ved saken. Hva tenker du er viktigst? Ranger de følgende punktene på en skala med det viktigste først og det minst viktige sist.

  1. Kates frihet til å bestemme over sin egen kropp
  2. Kates alder
  3. konsekvensene for Anna hvis hun ikke får en nyre
  4. konsekvensene for Kate hvis hun må gi fra seg en nyre
  5. det moralske ansvaret Anna har overfor Kate
  6. det moralske ansvaret Kate har overfor Anna
  7. foreldrenes ønsker og behov
 4. Ifølge filosofen Immanuel Kant er det galt å bruke et menneske bare som et middel og ikke et mål i seg selv. I hvilken grad behandler foreldrene til Anna henne som et middel for å gjøre søsteren frisk og ikke som et mål i seg selv? Mener du at det var riktig å designe Kate slik at hun kunne være donor for Anna?
 5. Hva er konsekvensene av at foreldrene i filmen bevisst designer et barn som kan brukes som donor for søsteren? Er de positive konsekvensene større enn de negative, eller er de negative konsekvensene størst? Begrunn svaret.
 6. Ifølge Aristoteles og dydsetikken er det viktig å finne en gyllen middelvei i moralske spørsmål. Diskuter om det er mulig å finne en balanse mellom behovene til Anna, Kate og foreldrene.

Når du har sett hele filmen

Se resten av filmen og skriv et kort refleksjonsnotat som dekker punktene under:

 1. Hvordan blir det moralske dilemmaet endret i løpet av filmen?
 2. Hva gjorde mest inntrykk på deg i filmen?
 3. Hva tenker du er det viktigste denne filmen kan lære oss om etikk?

Læringsressurser

Etiske problemstillinger

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter