Hopp til innhold

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. EtikkChevronRight
  4. Etiske problemstillingerChevronRight
  5. Sortering og design av mennesker ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sortering og design av mennesker

Retten til selvbestemt abort, fosterdiagnostikk og genteknologi byr på muligheter – og utfordringer. I sin ytterste konsekvens kan vi få et sorteringssamfunn, der individer med egenskaper vi ikke ønsker oss, blir sortert bort.

Forsker fjerne er bit fra et molokyl. Manipulert foto.

I 1978 ble loven om selvbestemt abort vedtatt av Stortinget, og kvinner i Norge kunne fra da av selv bestemme om de ville fjerne et foster fram til uke 12, med visse unntak for senere abort. Loven om selvbestemt abort ble vedtatt etter mange års kamp for kvinners rett til å bestemme over egen seksualitet. I 2017 ble det registrert 12 733 svangerskapsavbrudd i Norge.

For 40 år siden ble den første genetiske analysen av en fostervannsprøve gjennomført i Norge. Og i 2012 utviklet genforskere CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palendromic Repeats), som er en ny, enklere og billigere metode for genmodifisering. Metoden kan i prinsippet brukes til å endre akkurat de genene man ønsker. I 2015 varslet kinesiske forskere at de hadde genmodifisert menneskelige embryoer, altså befruktede egg.

Det er relativt få motstandere av abortloven i Norge i dag. Få ønsker seg tilbake til en tid med illegale aborter og offentlige råd som avgjør hvorvidt kvinner kan ta abort eller ikke. Legevitenskapen har også store forventninger til de mulighetene som ligger i dagens kunnskaper om gener og genmodifisering. På sikt kan dette brukes til å fjerne eller helbrede sykdommer som forårsaker store lidelser.

Men den kunnskapen og teknologien vi i dag rår over, gjør at vi både som samfunn og som enkeltindivid står overfor viktige etiske valg. Er det rett å sortere ut liv vi ikke ønsker oss? Er det rett å endre på genmaterialet til en organisme – og i tilfelle – når er det rett å gjøre det?

Skeptikerne er redde for den såkalte skråplaneffekten, at vi skritt for skritt, med små steg, gradvis venner oss til et samfunn med helt andre verdier enn de som gjelder i dag. I sin ytterste konsekvens kan vi få et sorteringssamfunn, der individer med egenskaper vi ikke ønsker oss, blir sortert bort –eller egenskaper vi ikke ønsker oss, endres gjennom genmodifisering og genredigering. Da er ikke veien lang fra å sortere bort det man ikke vil ha til å lage de designerbabyene man vil ha. Kunnskapen og teknologien er der.

Læringsressurser

Etiske problemstillinger

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter