Hopp til innhold

 1. Home
 2. Religion og etikkChevronRight
 3. EtikkChevronRight
 4. Etiske problemstillingerChevronRight
 5. Diskuter menneskets rolle i naturenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Diskuter menneskets rolle i naturen

I denne debattoppgaven skal dere sette dere inn i andres tankegang gjennom å argumentere i tråd med et bestemt livssyn. Temaet er menneskets rolle i naturen.

Illustrasjon av fire personer som deltar i en skoledebatt. Illustrasjon.

Steg 1

Heng opp en plakat i hvert hjørne i klasserommet. Plakatene skal ha følgende tekst:

 • Plakat 1: kristen
 • Plakat 2: buddhist
 • Plakat 3: urfolk
 • Plakat 4: økosof

Steg 2

Elevene fordeler seg i like store grupper i hvert hjørne. Dere skal så ta stilling til følgende påstander:

 • Det bør fortsatt være lov å drive med pelsdyrnæring i Norge
 • Ingen bør få lov til å foreta mer enn en flyreise i året
 • Fisk og dyr bør ikke drepes for sportens skyld

Steg 3

Gruppene får 10 minutter til å forberede synspunkter og argumentasjon i tråd med det livssynet de skal representere.

Steg 4

Deretter kjøres debatt i 20 minutter. Lærer, eller en elev i klassen, er ordstyrer.

Steg 5

Ta en oppsummering til slutt. Hva var dere enige om? Hva var dere uenige om? Hvorfor var dere uenige?

Læringsressurser

Etiske problemstillinger

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter