Hopp til innhold

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. EtikkChevronRight
  4. Etiske problemstillingerChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Etiske problemstillinger

I dette emnet skal du utforske ulike etiske spørsmål. Bør vi forbedre mennesket gjennom genteknologi? Kan det i noen tilfeller være riktig å drepe? Hvordan skaper vi et godt samfunn? Hvor stort økologisk fotavtrykk kan vi mennesker tillate oss?

Forsker fjerne er bit fra et molokyl. Manipulert foto.

Vanskelige etiske problemstillinger er noe alle opplever i løpet av livet. Det kan være grunnleggende spørsmål om liv og død, eller det kan være helt hverdagslige spørsmål knyttet til relasjoner til andre mennesker. I religion og etikk skal du kunne føre dialog med andre om slike etiske spørsmål.

I noen situasjoner er det vanskelig å avgjøre hvilken handling som er rett. Et dilemma er en situasjon der du har flere alternativer, og der ingen av alternativene byr på en god løsning på problemet. Å jobbe med slike dilemmaer er nyttige når du skal trene på etisk argumentasjon.

Noen av de etiske problemstillingene du blir kjent med i dette emnet kan knyttes til de tre tverrfaglige temaene i den nye, overordnede læreplanen: folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling.

Læringsressurser

Etiske problemstillinger

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter