Hopp til innhold

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. EtikkChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Etikk

Hva er rett og galt? I etikken reflekterer vi over våre handlinger. Hvorfor er noen handlinger moralsk riktige og andre moralsk gale? Etikken kan hjelpe oss å utforske vanskelige moralske spørsmål.

Vei som skiller seg i en rett og en gal retning. Foto.

Emner

Etikk

  • I dette emnet blir du kjent med de viktigste etiske begrepene og noen etiske modeller som kan hjelpe deg til å gjøre gode etiske valg.

  • Etiske problemstillinger er ofte kompliserte. Når vi står ovenfor et etisk dilemma kan det være vanskelig å avgjøre hva som er rett eller galt.