Hopp til innhold

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. FilosofiChevronRight
  4. Filosofiske problemstillingerChevronRight
  5. Oppgaver om Simone de BeauvoirChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Oppgaver om Simone de Beauvoir

Oppgaver til fagartikkelen om Simone de Beauvoir.

Oppgave 1

Ifølge Simone de Beauvoir er ikke like rettigheter tilstrekkelig for å skape likestilling. Sammenlign Simone de Beauvoir sitt syn på kjønn med synet til Mary Wollstonecraft, Harriet Taylor Mill og John Stuart Mill. Diskuter om like rettigheter er nok for å skape likestilling.

Oppgave 2

Hvorfor mente Simone de Beauvoir at biologi ikke kan forklare kjønnsforskjellene mellom kvinner og menn? Er du enig eller uenig? Begrunn svaret.

Oppgave 3

Se filmklippet om #metoo. Hvordan kan seksuell trakassering begrense kvinners og menns frihet, ifølge Simone de Beauvoir? Burde vi i Norge gjøre det samme som i Sverige og kreve at mennesker som har sex, først spør hverandre om det er greit?

Læringsressurser

Filosofiske problemstillinger

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter