Hopp til innhold

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. FilosofiChevronRight
  4. Hva er filosofi?ChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Hva er filosofi?

Filosofi handler om de grunnleggende spørsmålene i livet, spørsmål det ofte ikke finnes noen faste eller endelige svar på. I dette emnet vil du bli kjent med grunnleggende filosofiske begreper og tankemåter.

Filosofihistorien kort fortalt

Filosofi er basert på kritisk tenkning. Det vi vil si at vi undersøker og stiller spørsmål ved verden rundt oss på en klar og fornuftig måte. Ofte innebærer det at vi stiller spørsmål ved ting vi til daglig tar for gitt og aksepterer å tenke oss om. Filosofien blir på denne måten et redskap for å finne ut om våre holdninger, ideer og tanker virkelig stemmer.

I filosofien er det også viktig å utforske ulike svar på spørsmålene og reflektere over hva disse svarene innebærer. Ved å drøfte ulike argumenter og begrunnelser opp imot hverandre forsøker filosofene å finne fram til de beste og mest sannsynlige løsningene.

Læringsressurser

Hva er filosofi?