Hopp til innhold

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. Religion og livssynChevronRight
  4. LivssynsmangfoldChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Livssynsmangfold

Norge er et pluralistisk samfunn der mennesker med ulike livssyn lever side om side. For å forstå hverandre trenger vi kunnskap om hva de andre tror og tenker. Gjennom dialog med andre får du også større bevissthet om det som betyr noe for deg.

En mann med svart dress og hatt og en mann med turban sitter sammen i gresset ved hvert sitt lille bord. Mannen med hatten skriver og mannen med turbanen leser. I bakgrunnen er det fjell, seterbygninger og en skigard. Svart-hvitt. Foto.
Livssynsmangfoldet i Norge har blitt stadig større de siste hundre år. Her er Norges første hindu, Ananda Acharya, sammen med forfatteren Arne Garborg. De er fotografert i 1921 ved Acharyas hjem i Alvdal.

Kristendommen er den dominerende religionen i Norge, men det finnes mange ulike måter å praktisere kristendommen på. Det er ganske stor forskjell på en katolikk og en pinsevenn.

Det har alltid bodd folk i Norge som har tilhørt andre religioner, men antallet har vokst i takt med innvandring fra andre deler av verden. I dag er alle de store verdensreligionene representert i landet vårt. I de siste tiårene har også det vokst fram en rekke nyreligiøse bevegelser.

Livssynsmangfold innebærer også at mange nordmenn er ateister, det vil si at de ikke tror på noen gud. Noen er medlemmer av ikke-religiøse livssynssamfunn, som Human-Etisk forbund.

Ble du nysgjerrig på Ananda Acharya? Les mer på snl.no.

Læringsressurser

Livssynsmangfold