Hopp til innhold

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. Religion og livssynChevronRight
  4. HumanismenChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Humanismen

Humanismen setter mennesket i sentrum og har fokus på menneskets velferd og ukrenkelige verdi.

Naken mann med utstrakte armer står i en sirkel og en firkant. Tegning.

Humanismen har røtter i antikken og renessansen. Begrepet brukes om humanistiske vitenskaper som språk, filosofi og historie, men kan også være en livsholdning der mennesket settes i sentrum.

Man kan ha en humanistisk livsholdning selv om man er religiøs. Ikke-religiøse humanister har humanismen som en sentral del av sitt livssyn. Da snakker man gjerne om livssynshumanisme. I Norge er livssynshumanismen først og fremst knyttet til organisasjonen Human-Etisk Forbund som blant annet arrangerer humanistisk konfirmasjon.

I religion og etikk skal du kunne gjøre rede for og drøfte sentrale trekk og dimensjoner ved livssynshumanismen. Du skal også kunne presentere hovedretninger innen norsk og internasjonal humanisme fra 1930-tallet til vår tid og diskutere likheter og ulikheter mellom de forskjellige retningene.

Læringsressurser

Humanismen