Hopp til innhold

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. Religion og livssynChevronRight
  4. Samisk religionChevronRight
  5. Samisk religionChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har jobbet med denne læringsstien skal du

  • kjenne til hovedtrekk ved religion og livssyn i samiske samfunn i Norge
  • forstå hvilken rolle noaiden har i tradisjonell samisk religion
  • kjenne til noen sentrale myter og riter samt kunne tolke og drøfte disse i samarbeid med andre
  • forstå hvordan en minoritets kultur og religion påvirkes av det storsamfunnet den er en del av