Hopp til innhold

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. Religion og livssynChevronRight
  4. Samisk religionChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Samisk religion

Begrepet samisk religion brukes ofte om før-kristen religion blant samer. Vi finner fremdeles spor av den samiske naturreligionen i dagens samiske kultur. Men majoriteten av den samiske befolkingen tilhører i dag kristendommen.

Konfirmanter i kofte ledsages av prest inn i Kautokeino kirke. Foto.
Koftekledde samiske ungdommer på vei til konfirmasjon i Kautokeino kirke

Mange samer er læstadianere. Læstadianismen er en pietistisk bevegelse med røtter i luthersk kristendom som oppsto som en vekkelsesbevegelse rundt den svenske presten Lars Levi Læstadius (1800–1861).

I nyreligiøse bevegelser har vi de siste åra fått en oppblomstring av eldgamle religiøse forestillinger og ritualer. Sjamanistiske ritualer, som trommereiser, er et eksempel på dette. Slike «reiser» inngår i mange naturreligioner, også i førkristen samisk religion. Her ble sjamanen kalt noaide. Ved hjelp av tromming på runebommen kunne noaiden få kontakt med de åndelige kreftene i tilværelsen. En god noaide kunne også helbredet syke og sørget for godt jaktutbytte.

Læringsressurser

Samisk religion