Hopp til innhold

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. Religion og livssynChevronRight
  4. ReligionskunnskapChevronRight
  5. Hva er religion?ChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • ha kjennskap til ulike typer definisjoner av religion
  • kunne vurdere styrker og svakheter ved de ulike definisjonene
  • vite hvordan du bruker en arbeidsdefinisjon i en oppgavebesvarelse